תעריפים

 

€1900

יצירת חברה קפריסאית 

 

 עסקת החבילה כוללת במערך קפריסאי חברה, בדיקת שלושה שמות,  מנהל בנאמנות לשנה 1, מזכיר נאמן לשנה 1, בעל מניות  שותף בנאמנות לשנה 1,  כתובת משרד לשנה 1,הכנת התקנון, שתי החלטות מינוי על מינוי דירקטורים ומזכיר, ובנוסף, חותמת חברה. 


  

תיאור השירותים


 

€1700

הקמת חברה (פעם אחת)

100

בדיקת שם לחברה (פעם אחת)

350

תשלום שנתי לממשלה

€400

כתובת משרד רשום

€250

כתובת דואר (שנתי)

€400

מזכיר רשום בנאמנות (שנתי)

€400

מנהל נאמן (שנתי)

€400

בעל מניות נאמן (שנתי)

€650

תקנון מותאם אישית של החברה (פעם אחת)

€150

מסמכי החברה בחתימת נוטריון(למסמך)

€180

כל שינוי של חבר דירקטוריון, מזכיר, כתובת משרד רשומה או בעלי מניות (לשינוי)

€150

הכנת החלטות חברה וייפוי כוח (למסמך)

€150

הכנה שנתית של טופס HE32 (שנה)

€950

סגירת החברה

€100

חותמת אפוסטיל על מסמכים(למסמך)

€100

עותק נוסף של תעודות (לתעודה)

€80

שירותי שליחים בקפריסין (לכל חבילת עד 10ק"ג)

€100

שליח שירותים בחו"ל (למסמכי 0.5 ק"ג)

€150

שירות מענה טלפוני (שנתי / במספר שלנו)

מנהל עסקי כללי / עבודה משפטית יחויבו כדלקמן:

שכר דירקטור 250€ לשעה+מע"מ

ייעוץ משפטי 200 € לשעה + מע"מ

€950

ניהול אדמיניסטרציה 150 € לשעה + מע"מ

משרד וירטואלי (שנתי)

€150

מענה טלפוני

-

משלוח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או פקס

-

העברת הודעות באמצעות פקס, טלפון או דואר אלקטרוני

שירותי מזכירות

€30

הכנת החשבונית עם מידע המסופק על ידי הלקוח (לחשבונית)

€70

תרגום של מסמך לאנגלית (לדף)

€120

מכתבי הזמנה למטרות ויזה (למכתב)

€15

בדיקת תשלומים / מזומן לאישור כולל החשבון שלך
נשלח בפקס או בדואר אלקטרוני (לתשלום)

שירותי בנקאות

€500

פתיחת חשבון בנק (חשבון 1 בלבד בקפריסין)

€800

פתיחת חשבון הבנק (חשבון 1 לא בקפריסין)

€80

תשלום באמצעות העברה בנקאית

€350

מורשה חתימה

€200

הנפקת כרטיס חיוב דביט

€200

הנפקת כרטיס אשראי

הערה 3: לפתיחת חשבון עם בנק בינלאומי אנא פנה אלינו. שים לב שסכום הפקדה ספציפי עשוי להיות מבוקש על ידי בנקים מסוימים כדי לפתוח חשבון, להוציא חיוב או כרטיס אשראי ללקוחות.


 

חבילות משתלמות- שירותי חשבונאות וביקורת

חשבון רדום - עד 5 עסקות (לא כולל עסקות הסכם הלוואה)

€ 450

חשבונאות

€ 600

ביקורת

עד 25 עסקות (לא כולל עסקות הסכם הלוואה)

€ 550

חשבונאות

€ 750

ביקורת

עד 50 עסקות (לא כולל עסקות הסכם הלוואה)

€ 650

חשבונאות

€ 900

ביקורת

עד 100 עסקות (לא כולל עסקות הסכם הלוואה)

€ 850

חשבונאות

€ 1,200

ביקורת

עד 200 עסקות (לא כולל עסקות הסכם הלוואה)

€ 1,150

חשבונאות

€ 1,900

ביקורת

עד 500 עסקות (לא כולל עסקות הסכם הלוואה)

€ 2,100

חשבונאות

€ 3,000

ביקורת

עד 1000 עסקות (לא כולל עסקות הסכם הלוואה)

€ 3,250

חשבונאות

€ 3,500

ביקורת

€1200

חבילת מס

רישום של התאגיד שלך מול רשויות המס
רישום מע"מ קפריסין
רישום
מספרך הקפריסאי באיחוד האירופי


גיבוש
חברת Offshore (דמי רישום לסוכן לשנה ראשונה כלולים)

€2000

הקמת חברה בBVI (איי הבתולה הבריטיים), איי סיישל, בליז, פנמה

€2000

הקמת חברה בהונג קונג

€1300

הקמת חברה במאוריציוס

€10,500

הקמת חברה בלוקסמבורג

€2000

הקמת חברה בגרנזי

€1400

כינון חברה בסינגפור

€750

כתובת משרד רשומה לרבות שכר טרחת ממשלתי (שנתי)

€400

מנהל נאמן (שנתי)

€400

מזכיר נאמן (שנתי)

€400

בעל מניות נאמן (שנתי)

€100

מסמכים בחתימת נוטריון(למסמך)

€130

מסמכים בחתימת אפוסטיל (למסמך)

€300

תעודת נציג מקומי


כינון קרן בנאמנות קפריסאית/ בינלאומית

€2500

כינון נאמנות (פעם אחת)

€600

מתן שירותי נאמנות (שנתי)

€120

שירותים אחרים כנאמן (לשעה)הערות נוספות:
חבר
ה בהתהוות:
דמי רישום כוללים מתן תזכיר ותקנון התאגדות, תעודות רישום, כתובת משפטית , הדירקטור שמונה מ
טעמך, מזכיר, ובעל מניות, מינוי בעלי מניות, דירקטור ומזכיר, תעודת מניה וחותמת חברה.
שירותים
שנתיים:
שירותים
אלו ישולמו מראש מדי שנה. השנה הראשונה תשולם בזמן ההרשמה, ויש להשלים את התשלום לשנה הבאה לפני סיומה. במקרה ועמלות אלה אינן משולמות בזמן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את מתן כל השירותים לחברה.
המנהלים
המקצועיים, מזכיר ובעלי מניות.


Alexandrou שירותים עסקיים מספק מבנה ממונים שיבטיח אנונימיות של בעלות החברה. לשם כך, Alexandrou שירותים עסקיים ימנה חברה או עובדים מתאימים שיפעלו כדירקטור מקצועי ו / או בעלי מניותבנאמנות ו / או מזכיר נאמן של החברה. האנשים שיומונו יהיו ניתנים לשינוי בכל עת על פי בקשת הלקוח. Alexandrou שירותים עסקיים לא יהיו אחראים לכל העלויות שייגרמועל ידי המוטב או החברה כתוצאה משינוי במנהל מקצועי, מזכיר או בעל מניות על פי בקשת הלקוח.

דמי פתיחת חשבון בנק:
תשלום פתיחת חשבון הבנק
חיוניים לפתיחת חשבון בנק, הכולל הכנה והגשה של המסמכים הנדרשים ויצירת קשר עם הבנק והלקוח לבדיקות הנדרשות על ידי הבנקים. Alexandrou שירותים עסקיים לא מבטיחים את הצלחת פתיחת החשבון. דמי פתיחת חשבון הבנק ששולמו לחברה שלנו אינם ניתנים להחזרה.

רישום וניהול מע"מ:

תשלום זה רלוונטי כאשר Alexandrou שירותים עסקיים מסייעים ברישום החברה כמשלמת מע"מ, אדמיניסטרציה של רישומי המע"מ ו/או פועלת כסוכן מע"מ.

חשבונאות / ביקורת
פעולות:
כל נושאים/ עסקות מורכבות
,כגון הסכמי הלוואה ו / או הסכמים בין בעלי המניות, אינן נכללים במחירים לעיל.

דמי ניהול ספרים:
הרשומות של כל
החברה תישמרנה באמצעות מערכת תוכנת הנהלת חשבונות נפרדת שאושרה על ידי מס הכנסה ומע"מ על מנת לעמוד בדרישות שלהם.

עמלות ביקורת:
סכום דמי ביקורת
, כולל ביקורת של דוחות כספיים המבוסס על תקני ביקורת בינלאומיים ,הכנה והגשת דו"ח מס הכנסה והחזרי מס של החברה בשנה -ir4,הכנה והגשת טפסי תאום מס.

תקשורת עם הלקוח:
שיחות יום יומיות (באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני) כדי לפתור בעיות פשוטה וסוגיות מס לא תחויבנה בתשלום נוסף. סכום נוסף יחויב רק בפתרון של ענייני מס מורכבים ו / או בתכנון מס ספציפי.
כל המחירים לעיל כפופים למע"מ בשיעור הרלוונטי.

כשמתקבלת החלטה על סגירת החברה, על הבעלים מוטלת האחריות להודיע לAlexandrou שירותים עסקיים לפני יום השנה להקמת החברה. כל הנהלת החשבונות וביקורות הנדרשות חייבות להיעשות עד אז ותשלום עבורם חייב להתקבל מראש. בנוסף, כל החשבוניות, ללא יוצא מן הכלל,חייבות להיות משולמות לפני סגירת החברה.עמלות סגירה נעות בין 500-1500 אירו בהתאם לסמכות שיפוט. במקרהשל חיסולדמי הסגירה צריכים להיות מוסכמים ומשולמים מראש.
הודעה חשובה:
Alexandrou שירותים עסקיים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כלהעמלות. השירותים והאגרות צריכים להיות מוסכמים שישולמומראש ובכתב לפניתחילת העבודה. תשלום של כל החשבוניותיתבצע תוך שבועיים מיום הוצאתן. כל איחור לאחר תקופת השבועיים, כפוף לתשלום של 8.5% ריבית.