פרטיהתקשרות-

Alexandrou Business Center

Omirou 76
3096 Limassol, Cyprus
 
טלפון: 
 35725753050+
 
פקס:
35725724926+

Email: admin@alexandrougroup.com

או סתםלמלא את הטופסהבא ואנונחזור אליך...

* - חובה
Yes, please send me your monthly Newsletter