טופס הזמנה

כתב ויתור: טופס זה, לרבות כל מידע שיימסר ויינתן בכל עת, יטופל כסודי. הטופס וכל תכולתו לא יועתק, לא יפורסם או ישומש לכל מטרה אחרת מלבד הסיבה שלשמה הוא נוצר. הטופס לא יחשף לשום אדםאחר (למעט כנדרש בחוק). על ידי קבלת קבלת טופס זה הנמען מתחייב לעמוד בדרישות סודיות כאמור.
אנא הקפד למלא את כלהשדות
המסומנים בכוכבית אדומה '*', אם השדה לא מולא כראוי,הטופס לאיוגש ושגיאה המציינת שדה "חובה"תופיע מעל השדה הריק. לאחר שכל המידע הנדרש מולא, יש ללחוץ על כפתור שליחה.

 

Personal Details:

תואר*
שם פרטי *
שם משפחה *
תאריך לידה *
עיסוק *
דואר אלקטרוני *

כתובת חוקית :

רחוב*
עיר*
מיקוד*
מדינה*
טלפון בבית  *
טלפון בעבודה *
פקס

פרטי החברה :

אנא אשר את תחום השיפוט בו בחרת להקים את החברה

תחום שיפוט *
אנא הצע שלושה שמות לחברה, לפי סדר התיעדוף שלך
שם החברה *
רישום החברה *
שם החברה אופציה 2
רישום החברה
שם החברה (אופציונלי)
רישום החברה
שם המנהל/ים *
אני מבקש שירות מנהל ממונה
מנהל/ים מוצע/ים - אנא הזן את הפרטים בהמשך.
מנהל1- שם מלא *
מנהל 2 (אופציונלי)
מנהל 3 (אופציונלי)
שם/ות בעל/י מניות *
אני מבקש שירות נאמן מניות
בעל/י מניות מוצע/ים- אנא הזן את הפרטים בהמשך.
שם/ות בעל/י מניות *
אחוזי חלוקה *
שם/ות בעל/י מניות (אופציונלי)
אחוזי חלוקה
שם/ות בעל/י מניות (אופציונלי)
אחוזי חלוקה

בעל/י זכות

אנו מבקשים פרטים על בעל זכות המוצע

בעל/י זכות *
בעל/י זכות (אופציונלי)
בעל/י זכות (אופציונלי)
סוג פעילות *
במקרה של פעילות מסחרית, מה היא הפעילות העסקית המוצעת?
מהיכן תרכוש או תקבל החברה שירותים וסחורות?
היכן מוכרת החברה את סחורותיה או את שירותיה?
אנא הגדר את מקור ההכנסה של החברה (הכנסה עסקית, חסכונות אישיים, ירושה וכו'). *
שירותים כלליים
מנהל ממונה
מחזיק מניות ממונה
מזכיר ממונה
משרד וירטואלי
סעיף מותאם אישית של האגודה
מסמכים חתומים על ידי נוטריון
מסמכי אפוסטיל
ייפוי כח
שליח
בעל קו טלפון
שירותי מזכירות
הכנת חשבוניות
תרגום מסמכים
הזמנות למטרות ויזה
מנהל חשבנות
שירותי בנקאות
ביקורת חשבונות
רישום מע"מ
הגשת מע"מ
הגשת חשבונות שנתיים
חשבונאות

 

Yes, please send me your monthly Newsletter