ניהול חשבון

בחברות רבות, ניהול החשבון לא מובן עד תוםולא מיושם באופן שיטתי. כתוצאה מכך, החברה עשויה לאבד רווחים פוטנציאלים.
בשנים האחרונות, ממשלות רבות בעולם שינו את החקיקה בנושא גישה למידעבנקאי באופן משמעותי.

 

Alexandrouשירותי חברות מציעים מבנה חשבונאי,תמיכה משפטית ופטור ממס (בתחומי שיפוט מסוימים בלבד), על מנת להבטיח את אנונימיותך והחרגה חוקית ממס באופן מלא. על ידי יצירת מבנה מס offshore ייחודי, ניתן לקבל פטור על פי חוק מכל המסים, הנהלת חשבונות, ביקורת או דיווח ולהגדיל את הרווח להשקעה או לכל שימוש אחר.
החזקת חברת offshore רשמיתבעזרת נאמן-חשבון, מהווה נקודה מכרעת וחשובה. פתיחת חשבון זר תחת שם פרטי לא תמנע את חובתך לכלול אותו בהצהרת המס שלך. כמובן, שאתה יכול להעמיד פנים ששכחת להכריז עליה ודבר לא יתגלה; אבל זה בגדר העלמת מס והסיכונים המשתמעים מכך. חברות offshore, בתחומי שיפוט מסוימים,מטבען לא ידרשו לשלם כל מס במדינת התאגדות,ולכן, בהיותך מנהל את נאמן-החשבון של החברה תוכל להצהירבכנות שאין בעלותך כל חשבונות בחו"ל תוך שליטה מלאה בפועל על החשבון.
בנוסף,שירותינו כוללים הקמת חשבון בנק וכרטיסי אשראי עבור החברה, בכל בנק על פי בחירתך. במידת הצורך, סיוע בניהול חשבונות על ידי שירותי ראיית חשבון שחברתנו מציעה.
באפשרותנו לספק לך רואי החשבון אשר יהיו איתך בקשר קבועלצורך נהול החשבון שלך על בסיס יומיבהתאם להוראותיך. ביכולתם לנפק חשבוניות ולקבל תשלומים, לשלם בשמך באמצעות המחאות הנושאותאת שמך, לבצע תשלומים דרושים בזמן, לבדוק את הדוחות החודשיים שלך ולבצע את ההתאמות והעברות הנדרשות בין החשבונות שלך על מנת לוודא זמינות מזומנים.
בכמה
מתחומי השיפוט, יש דרישה להגשת תיאום מס ותיעוד החשבונות. רואי החשבון שלנו יוודאוכי רשומות החברה שלך מעודכנות והחשבונות שלך הושלמו, יבקרו ויגישו אותם כנדרש. ברוב המקרים, בהתאם לסמכות השיפוט ומדינה התושבות שבהן חברתך רשומה, תוכל למשוך את הדיבידנדים שלך מבלי לשלם מס נוסף כלל.
מלבד קבלת שירות מקצועי ויעיל באמצעות שירותי ניהול חשבון שלנו, תוכל לחסוך בעלויות שכר למומחה ורואה חשבון מוסמך במשרה מלאה, וכן, הפחתת הצורך בשטחי משרדים נוספים.